ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΠΕΠ

Κυρία Υπουργέ,

Με έκπληξη και προβληματισμό πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/12/09) ότι με απόφασή σας μειώθηκε τελικά στο μισό ο αρχικός προϋπολογισμός (1.050 εκ. ευρώ) του προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών και ότι σύντομα θα προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος, με προϋπολογισμό 525 εκ. ευρώ.

Τα Επιμελητήρια Χίου, Λέσβου και Σάμου με την ανωτέρω κοινή επιστολή τους, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε, έγκαιρα σας εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προοπτική μείωσης του προϋπολογισμού του προγράμματος, γιατί πίστευαν και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η ενέργεια αυτή έχει αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα, σε μια εποχή έντονης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Χώρα μας.

Η απόφασή σας θα έχει ως συνέπεια να αποκλειστούν από το πρόγραμμα χιλιάδες ΜΜΕ, δεδομένου ότι θα αυξηθεί σημαντικά η απαιτούμενη βαθμολογία που θα εξασφαλίζει την υπαγωγή τους στην Α Δράση ΕΣΠΑ. Παράλληλα δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στις ΜΜΕ, οι οποίες μέχρι την προκήρυξη του

δεύτερου κύκλου του προγράμματος, σε δύο μήνες περίπου από σήμερα όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν θα γνωρίζουν την τύχη της πρότασής τους στον πρώτο κύκλο και επομένως δεν θα μπορούν να αποφασίσουν αν πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου την πρότασή τους, καθώς και αν αξίζει ο κόπος να υποβληθούν σε νέες δαπάνες.

Παραμένει σταθερή η άποψή μας ότι ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιείται, ώστε να μην αιφνιδιάζεται και να μην ανατρέπεται εκ των υστέρων ο σχεδιασμός του με κόστος τόσο οικονομικό όσο και σε ανθρωποώρες.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας και να επαναφέρετε τον προϋπολογισμό του προγράμματος στο αρχικό του μέγεθος, ώστε να αποκατασταθεί η δυσαρέσκεια των επενδυτών, αλλά και η προσδοκία τους για σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, προϋπόθεση αναγκαία για να στηριχθεί και αναπτυχθεί το παραγωγικό δυναμικό της Χώρας μας

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ