ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: Εγχειρίδια οδηγιών για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου λόγω Covid-19”

Στο πλαίσιο της δράσης “Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία (Covid-19) παρατίθενται οι διαδικασίες εγγραφής νέου χρήστη και υποβολής πρότασης στο «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων» (ΠΣΚΕ).

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά πατώντας την αντίστοιχη κατηγορία κάτωθι.

Εγχειρίδιο Εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ 

Εγχειρίδιο Υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ