Παρουσίαση του Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου, σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ (Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), διοργανώνει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση του Προγράμματος: «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους μέσω του εν λόγω Προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μεταφορικών εταιριών, την επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων, τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων και την οδική ασφάλεια.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00 ευρώ και το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει έως το 70% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανάλογα με το είδος των επιλέξιμων δαπανών. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20-02-2012 μέχρι τις 20-03-2012 ώρα 24:00 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.
Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από το στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, κ. Α. Σταυρόπουλο.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου, τηλ. 2271044330-1, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epimelit@otenet.gr ή στην ιστοσελίδα: www.chioschamber.gr

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ