ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ” ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Παρατείνεται η διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"  μέχρι  τις 14-06-2011 και ώρα 14.00, αφετέρου δε διορθώνονται ο Οδηγός του προγράμματος και οι συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις έπ' αυτού.

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ