ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Επισυνάπτονται αρχεία (Απόφαση με αρ. πρωτ. Οικ. 13151/2877/21-09-2011/ΥΠΑΑΝ και Περίληψη Απόφασης), σύμφωνα με τα οποία παρατείνεται η διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" μέχρι τις 18-10-2011 ώρα 14.00.

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ