ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου δεκαπενθημέρου, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο εταιρείες αμφίβολης φερεγγυότητας να υπόσχονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ τα κάτωθι :

• Υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων χωρίς κόστος από τον επενδυτή
• Χρηματοδότηση των Επενδυτικών Σχεδίων χωρίς εγγύηση από τον επενδυτή κ.α.

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ενδέχεται να παραπλανηθούν και να θέσουν εν τέλει σε κίνδυνο το εγκεκριμένο επενδυτικό τους σχέδιο.