Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Μεταφορικό Ισοδύναμο»

Κατόπιν εισηγήσεων των νησιωτικών επιμελητηρίων στη Διαχειριστική Αρχή και με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο μέτρο παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέχρι και 25 Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο

http://www.elanet.gr/09-11-2018-_-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84/?fbclid=IwAR1_JCSCKgPFD1ol-jFmAluNwJ47bykZPjL0uaRuGgDev820fKZ5dNNVa-s 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ