ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 05.03.2009
Nέα προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων
Σε νέα προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Οι διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης κινούνται ταχύτατα, με στόχο να ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Οι ενισχύσεις για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του σχετικού προγράμματος υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το 1,3 δις. ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι τα εξής:

Θα αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών).
Θα αφορά μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους.
Θα αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων.
Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως και 60% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πέτυχε τη συντόμευση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από την Ε.Ε., λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες, που προβλέπονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, για την υλοποίηση της νέας προκήρυξης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αναμένονται στο τρίτο 10ημερο του Απριλίου.

Ταυτόχρονα, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του διαγωνισμού, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες διαδικασίες:

1. Η σύνταξη του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

2. Η επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των ενισχύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Η οριστικοποίηση των υπό δέσμευση πόρων, οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ, και η οριστικοποίηση της κατανομής τους ανά Περιφέρεια.

4. Η έκδοση των εξειδικευμένων υπουργικών αποφάσεων.

5. Η έκδοση του οδηγού εφαρμογής του υπό προκήρυξη μέτρου ενίσχυσης.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε εντατικά την ενεργοποίηση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, εξαντλώντας όλα τα διαθέσιμα περιθώρια και τις δυνατότητες για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Ειδικά η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή, στόχος μας είναι να στηρίξουμε αποτελεσματικά τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν απασχόληση και εισόδημα στους εργαζομένους τους».

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ