Νέα προγράμματα από ΟΑΕΔ

Την έναρξη υλοποίησης τριών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

1) Τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους.

2) Διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Τέταρτης Προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

3) Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών γυναικών ηλικίας 22-64 ετών συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Τέταρτης Προγραμαματικής περιόδου 2007-2013.

Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις που θα αναρτηθούν στο site του ΟΑΕΔ την Παρασκευή 9 Απριλίου 2010.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΑΕΔ www.oaed.gr από 09/04/2010.

Πληροφορίες για τα προγράμματα δίνονται στα τηλέφωνα: 210-9989551 (κ. Μπανιά) και 210-9989146 (κ. Κοντοβάς).

 

Πηγή: Επιμελητήριο Χίου