ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Χίου προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ., στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Ν.Α. Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών για είδη άρτου, είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη ζαχαροπλαστείου, είδη οπωροπωλείου, παγωτά και είδη καθαριότητας, παραδοτέα στην κατασκήνωση.

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει με ποσοστό έκπτωσης επί των αναγραφόμενων τιμών και προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας στα τηλέφωνα 22710-26731 και 22710-44258.

 

Πηγή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ