ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 96 ΑΔΤΕ

Στις 14 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00  θα διενεργηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χίου , ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών  παγωτών για την κάλυψη των αναγκών της 96 ΑΔΤΕ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν ευοδωθεί, επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο 20 Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην 96 ΑΔΤΕ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-84242

Πηγή: 96 ΑΔΤΕ