ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα: Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 λήγει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα  αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τον Οδηγό του προγράμματος, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στους δικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.ggb.gr, και www.elanet.gr ή και να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 10, 2ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ.: 210-3617160,1,2 και πληκτρολόγηση “4”, «Εξωστρέφεια», στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, Αναπτυξιακούς Φορείς καθώς και τα Επιμελητήρια της περιφέρειας όπου εδρεύουν, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος. 

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό  Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ 

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ