Κ.Ε.Ε.Ε: Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Δεκεμβρίου 2022

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στοχεύοντας στην ενδελεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων αποστέλλει μηνιαία ενημερωτικά τεύχη στα οποία αναλύονται ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Δεκεμβρίου 2022.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ – Δεκεμβρίου 2022