ΚΤΕΟ Π.Ε. ΧΙΟΥ: Προσφορές για προμήθεια Ενδεικτικών Σημάτων Τεχνικού Ελέγχου

Η Π.Ε. Χίου, Διεύθυνση Μετ. & Επικ. Τμήμα ΚΤΕΟ, καλεί τυπογράφους συναφών εργασιών να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για προμήθεια Ενδεικτικών Σημάτων Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) για το 2023 για το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συντάξουν την προσφορά τους και να την αποστείλουν εγκαίρως, ώστε η παραλαβή να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους 2020.

Επισημαίνεται ότι ο χρωματισμός και οι προδιαγραφές των ΕΣΤΕ θα ανακοινωθούν μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν έγγραφες προσφορές τους, οι οποίες θα πρέπει να παραδίδονται/αποστέλλονται έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00, στον κ. Χαβιάρα Παντελή, τηλ. 22713 52902, 22713 52903, στο Τμήμα ΚΤΕΟ της Π.Ε. Χίου, Κοντάρι Αεροδρόμιο.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου, Πολυτεχνείου 1, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: