Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ Αυτοκινήτων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διακηρύσσει τον 3o δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ Αυτοκινήτων, για τρία (3) χρόνια, στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» στις 16-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ.

Πληροφορίες και οι όροι της Διακήρυξης παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου, καθημερινά από 07:00 έως 14:00 και στο τηλέφωνο 22710-81402-411.

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ