Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης – επισκευής κλιματιστικών και την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αποκατάστασης λειτουργίας του νότιου πυλώνα φωτισμού πίστας

Ο Κρατικός Αερολιμένας Χίου καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος  1) για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και επισκευής κλιματιστικών συσκευών και 2) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση λειτουργίας του νότιου πυλώνα φωτισμού πίστας.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και επισκευής κλιματιστικών θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 -8:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ (Λεωφόρος Ενώσεως 94 -Αεροδρόμιο) και αντίστοιχα η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού θα διεξαχθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 -8:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ (Λεωφόρος Ενώσεως 94 -Αεροδρόμιο).

 

Συνημμένες οι αναλυτικές προσκλήσεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ