Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση χώρου λειτουργίας καταστήματος πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφής-ζαχαροπλαστικής και ποτών τοπικής παραγωγής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας καταστήματος πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφής-ζαχαροπλαστικής και ποτών τοπικής παραγωγής στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου, στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 έως 11:30 πμ.

Πληροφορίες και όροι της Διακήρυξης παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου, καθημερινά από 8:00 έως 14:00 και στο τηλέφωνο 2271081402-411.

Συνημμένη η σχετική περίληψη Διακήρυξης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: