Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: Έκδοση Μηνιαίου Ενημερωτικού Τεύχους για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στοχεύοντας στην ενδελεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων αποστέλλει Μηνιαία Ενημερωτικά Τεύχη στα οποία αναλύονται ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Ιουλίου 2022.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: