ΚΑΧΙΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κρατικός Αερολιμένας Χίου σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια καυσίμων κίνησης συνολικής διαπάνης 11.300€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και των νόμιμων κρατήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 10/7/2024 και ώρα 09:00 π.μ.

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ