Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

Eπισυνάπτεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εξέδωσε η Κυβέρνηση η οποία αφορά τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Ενδεικτικά η Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου αναφέρει:

-Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

-Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς 

-Ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της δημόσιας διοίκησης

-Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

-Κατεπείγοντα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων

-Κατεπείγουσες διατάξεις γενικής γραμματείας επικοινωνίας και ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

-Διατάξεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

-Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Πρόσθετα μέτρα μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης των συνεπειών του

 

Την Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου μπορείτε να βρείτε επίσης και στο link: https://www.taxheaven.gr/attachment/6779?fbclid=IwAR3U__92C_T5tIP3_FM6Y1H0yDPAbuBNNA3vIJjegS71WwbImsveVhqvN6g

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: