Κατάστημα Κράτησης Χίου: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών ειδών κρατουμένων

 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ειδών κρατουμένων :

α) παντοπωλείου β) οπωροπωλείου γ) κρεοπωλείου δ) νερά 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-3-19 και ώρα 11:00 

 

Πιο αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: