ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΤΑ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,ΛΕΣΒΟΥ,ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό  για την ανάθεση του καθαρισμού κτιρίων, όπου στεγάζονται ορισμένες Υπηρεσιακές  Λειτουργίες ΕΛΤΑ των Νομών Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3-12-2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.  Πληροφορίες θα δίνονται κατά τιςεργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κεντρικό Κατάστημα Χίου στο τηλ. 22710-81679

Σχετικά Αρχεία: