ΕΣΠΑ 2014-2020:4η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες και στην επαλήθευση των έργων. Για να δείτε την απόφαση τροποποίησης της Πρόσκλησης πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

 http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/4h_trop_prosklhshs_poiotikos.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ