ΕΣΠΑ 2014-2020:16η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη έκτη (16η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη τριάντα τριών (33) πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.180.947,83 ευρώ. 

Για να δείτε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ