ΕΣΠΑ 2014-2020: 8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 18.263.890,37 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 242.116.941,26 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200603_8_trop_apof_ent_erg_ant.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ