ΕΣΠΑ 2014-2020: 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη η (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού στην περιφέρεια Αττικής κατά 3.000.000,00 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης μετά την αύξηση διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 53.000.000,00 ευρώ.

Δείτε τη σχετική απόφαση 

 http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191105_7h_trop_epix_exw.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ