ΕΣΠΑ 2014-2020: 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Αλμα», με την δημοσίευση της 6ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 11 ακόμη επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμού 1.100.557 ευρώ, κατόπιν εξέτασης των τελευταίων ενστάσεων.

Συνολικά στο «Ψηφιακό Αλμα», εντάχθηκαν 495 επιχειρηματικά  σχέδια, συνολικής δημόσιας δαπάνης 42.026.713 ευρώ. 

Στόχος της Δράσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτεί δαπάνες όπως προμήθεια νέων μηχανημάτων ΤΠΕ και λογισμικού, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ κ.α.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για να δείτε τη σχετική Απόφαση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200730_Psifiako_Alma_6H_Tropop_Apof_Entaksis.pdf

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ