ΕΣΠΑ 2014-2020: 6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε  η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πεντακοσίων σαράντα δύο (542) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 37.046.455,42 ευρώ.Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 164.306.143,36 ευρώ. 

 

Γαι περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200214_6h_trop_antag.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ