ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Aλμα»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Aλμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη δεκαεπτά (17) επιπλέον επιχειρηματικών σχεδίων μετά από εξέταση ενστάσεων, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.203.871,73 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 40.926.156,35 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200710_alma_5h_trop_apof_ent..pdf

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ