ΕΣΠΑ 2014-2020: Προκήρυξη νέας δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

 Η νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

 

Περισσότερα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=41&cs= 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ