ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στη δράση:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: