ΕΣΠΑ 2014-2020: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων υλοποίησης για τη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Εγκρίθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων υλοποίησης της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής.

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3/650%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-0%CE%A5%CE%9F.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ