ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” του ΕΠΑνΕΚ

 Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» λόγω της ένταξης επιπλέον 117 πράξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20181302_4H_APOFASI_ENTAKSIS_TROPOPOIHSH.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ