ΕΣΠΑ 2014-2020:Πρώτη τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

 Πατήστε στο σύνδεσμο 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20171204_1h_trop_proswrinou_katalog.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ