ΕΣΠΑ 2014-2020:Πληροφοριακό υλικό της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του ΕΠΑνΕΚ

   Επισυνάπτονται αρχεία

tourismos_infographic
tourismos_infographic

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ