Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους δικαιούχους της δράσης, το ποσό της επιδότησης και την αίτηση χρηματοδότησης, μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs&fbclid=IwAR3Rs3Kv0X8NwQJu88VnqVQ5BzxrMml9ZgZoIADu1mBeucLQ30wQg6nQ6Ps 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ