Επιχειρηματική αποστολή ευρωπαϊκών αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία (2-6/7/2023)

Παρατίθεται κάτωθι επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής ευρωπαϊκών αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία, από  2 έως 6 Ιουλίου 2023.

Κατόπιν ενημέρωσης από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. σχετ.), σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Janusz Wojciechowski, πρόκειται να διοργανώσει επιχειρηματική αποστολή ευρωπαϊκών εταιρειών, του αγροτοδιατροφικού τομέα, στην Ιαπωνία, από 2 έως 6 Ιουλίου 2023.

Η αποστολή θα αριθμεί εκπροσώπους άνω των 80 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται, ενδεικτικά, στους κλάδους των προϊόντων κρέατος, γαλακτοκομικών, φρούτων-λαχανικών, μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, ποτών και βιολογικών προϊόντων. Επιδίωξη είναι η συμμετοχή ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αξιόπιστες εξαγωγικές δυνατότητες.

Η τελική επιλογή των επιχειρήσεων, που θα συμμετάσχουν, θα γίνει από τον αρμόδιο Κοινοτικό Επίτροπο, θα βασιστεί στην ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των ειδών αγροτικών προϊόντων και γεωγραφικών περιοχών, ενώ θα ληφθεί υπόψη και η ικανότητα συμμετοχής των υποψηφίων επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα, απ’ ευθείας, με προθεσμία 31/1/2023, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6cfef99a-3d60-d26a-4568-1ac79e834137

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

ΕΠΙΧ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ_ΙΑΠΩΝΙΑ