ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΟΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ.

  

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ