Επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου προς την Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την υπέρμετρη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού

Ακολουθεί επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου, κου Παντελή Λεγάτου προς την Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κα Ελένη Λουρή – Δενδρινού με θέμα: “Υπέρμετρη χρηματοοικονομική επιβάρυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις αυξήσεις επιτοκίων”.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Επισημαίνουμε την ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω των αλλεπάλληλων αυξήσεων των επιτοκίων δανεισμού που έχουν ήδη αποφασισθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά από τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ.

Οι πρόσθετες χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων αλλά και στην οικονομική ασφυξία κυρίως των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν ουσιαστικά τη μεγάλη πλειοψηφία του επιχειρηματικού ιστού.

Τονίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες λειτουργικές τους δαπάνες εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων (σοβαρή αύξηση του ενεργειακού κόστους αλλά και των πρώτων υλών).

Οι ανελαστικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά και η περαιτέρω αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους θα δώσει τη χαριστική βολή και θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην είσοδο σε κατάσταση στάσης πληρωμών διαταράσσοντας τα συναλλακτικά ήθη.

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας ώστε να προστατευθούν οι επιχειρήσεις και να ξεπεράσουν την διαμορφούμενη χρηματοοικονομική κρίση. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων επιδότησης ρευστότητας θα μπορούσε να εξετασθεί ως μία από τις λύσεις που θα ανακούφιζαν τους επιχειρηματίες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου

Παντελής Λεγάτος

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Επιστολή