Επιμελητήριο Χίου: Ψηφιακή Πραγματικότητα στην πράξη

Χίος, 23 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Απο 16 Μαρτίου έως και 20 Νοεμβρίου έχουν εκδοθεί από το Επιμελητήριο Χίου 1.081 πιστοποιητικά και έχουν διεκπεραιωθεί 1.323 αιτήσεις. Η ολοκλήρωση των αιτημάτων πραγματοποιείται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων εντός μίας ημέρας από την ημέρα που εμφανίζεται η αίτηση στο σύστημα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος νομιμότητας η ολοκλήρωση πραγματοποιείται το πολύ εντός δύο (2) ημερών. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται ψηφιακά σε email χωρίς να ταλαιπωρείται ο συναλλασσόμενος. 

Στόχος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι η ψηφιοποίηση και άλλων υπηρεσιών προς τα μέλη μετά την έγκριση του προγράμματος χρηματοδότησης “Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου”.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ