Επιμελητήριο Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου

Το Επιμελητήριο Χίου, στα πλαίσια διαδικασίας πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά το άρθρο 87 του Νόμου 4635/2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, δεδομένων των συνθηκών, ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο τα οριζόμενα στη συνημμένη Προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, το αργότερο μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. στο Επιμελητήριο Χίου, Φιλίππου Αργέντη 8 Τ.Κ.82132 Χίος .

Για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το σχετικό παράρτημα αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: