ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»

  Πατήστε στο σύνδεσμο       http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=447  

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ