ΕΠΑνΕΚ: Ανακοίνωση για τη δράση “Επιχειρούμε Έξω”

Eνημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ότι οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης έχουν ξεκινήσει από τις 18.01.2018 και συνεχίζονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης. Διευκρινίζουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη δράση, θα πρέπει να επιλέξουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr, τη δράση με τίτλο: “Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας”.

 

Αλεξάνδρα Μαγκλάρα

Υπεύθυνη Νομικών Υπηρεσιών & Δημοσιότητας

—————————————————————————————————

cid:image001.jpg@01D3944D.226DF320

Πανεπιστημίου 39, 7ος Όροφος , 10564 Αθήνα
Τηλ: 213 0166 190
Τηλ. Κέντρο: 213 0166 100
Fax: 213 0166 105
E-mail: 
amagg@elanet.gr
www.elanet.gr

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ