ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Η ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη τροφοδότη της ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2009-2010, που θα γίνει στην έδρα της Ακαδημίας την 10-9-2009, ημέρα Πέμπτη και απο ώρα 11.00 μέχρι 12.00 κατά το σύστημα των κλειστών προσφορών.

Πηγή: ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ