ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12.00 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ' αριθμ. 9089/3-12-2009 αναλυτική διακήρυξη από το Λογιστήριο του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 15 ευρώ. Πληροφορίες Κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 2271-305-105, 2271-350-231 και φαξ 22710-44311.