ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" καλεί σε επαναληπτική πρόσκληση εκδηλωση ενδιαφέροντος, για τα εξής ακίνητα:

α)Ακίνητο επι των οδών Ελευθ. Βενιζέλου και Ψυχάρη γωνία, αποτελούμενο απο ισόγειο και όροφο 91,00τ.μ. περίπου έκαστος και β) Οικόπεδο επί της οδού Ψυχάρη επιφανείας 96,00 περίπου τ.μ. γ) Κατάστημα επί της οδού Απλωταριάς και Δημογεροντίας γωνία επιφανείας 22,00 τ.μ. δ) Όροφος άνωθεν του εν λόγω καταστήματος, και του παρακείμενου τοιούτου (ενοικιαζομένου σήμερα απο την Ειρήνη Γαλάτουλα), με είσοδο απο την οδό Δημογεροντίας, επιφ. 7,30 τ.μ. της εισόδου και 170,00 τ.μ. του ορόφου.

την 29-3-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται τις αναλυτικές διακηρύξεις απο το γραφείο της Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες κος Βασιλάκης και κα Κωνσταντίνου, τηλ., 2271350222 και φαξ 2271044311.

Πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ