ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ DIGI RETAIL ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με τον βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο απεύθυνε ερώτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τα προγράμματα Digi Retail και Εναλλακτικός Τουρισμός

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων απάντησε τα κάτωθι:

• Αναφορικά με το πρόγραμμα Digi Retail έχουν υποβληθεί από τη Χίο 55 επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων έχουν ενταχθεί τα 10, έχουν απορριφθεί τα 7 και για τα υπόλοιπα 38 εκκρεμεί η αξιολόγησή τους η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τον προσεχή Οκτώβριο
• Αναφορικά με το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» : Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η δημοσιοποίησή τους.

Επιμελητήριο Χίου

Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ