Ενημέρωση αναφορικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης των επαγγελματιών

 

Κάθε επαγγελματίας μιας ιδιωτικής επιχείρησης πληρώνει την κύρια Ασφαλιστική του Εισφορά στον Φορέα που εντάσσεται ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας του, πχ (ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ κλπ) .
Για την ασφαλιστική του ικανότητα έχει την κύρια ασφάλιση στον κύριο φορέα και την επικουρική ασφάλιση ανάλογα με τον κλάδο της δραστηριότητας.
Από 01/01/2017 η κύρια ασφάλιση όλων των βασικών ταμείων (ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ) μεταφέρθηκε στον  ΕΦΚΑ.
Επίσης από 01/01/2017 και τα επικουρικά ταμεία μεταφέρθηκαν στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και περιλαμβάνει :
Τα πρώην  ΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΥΕΚ, ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

 

…..συνέχεια στο επισυναπτόμενο αρχείο (word ,pdf). 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: