ΕΛΤΑ Α.Ε.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

Η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» επιθυμεί να μισθώσει για δώδεκα (12) χρόνια, ένα οίκημα για τη μεταστέγαση — συγχώνευση της Μοναδας Διανομής Χίου με το Κεντρικό Κατάστημα Χίου.

Η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί την 29η Απριλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 έως 12:00, από Επιτροπή Υπαλλήλων της Εταιρείας, με έδρα το Κεντρικό Κατάστημα Χίου (Δ/νση: Κοντολέοντος 2, Χίος), όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ή εκπρόσωποί τους να προσκομίσουν έγγραφες ανοικτές προσφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: