ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ”

 

Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Χίου προέβη στην :

• εκτύπωση αφισών οι οποίες θα τοποθετηθούν στα καταστήματα του νομού μας
• εκτύπωση φυλλαδίων τα οποία θα μοιρασθούν σε κεντρικά σημεία της Αγοράς

Ήδη κατά την 8η Έκθεση Αγροτουρισμού στελέχη του Επιμελητηρίου διένειμαν το ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο αναγράφεται το κεντρικό σύνθημα της Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης που είναι « Όλοι μαζί στηρίζουμε τη Χιώτικη Αγορά»

Στο φυλλάδιο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η στήριξη της Χιακής αγοράς είναι κρίσιμη ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική περίοδο. Η Χιακή αγορά διαθέτει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επάρκεια και χαμηλές τιμές.

Στηρίζοντας τα τοπικά καταστήματα , διατηρούμε τις θέσεις εργασίας στο νησί μας και συμβάλουμε στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Σχετικά Αρχεία: